Istraživačko-kreativna radionica za djecu povodom obilježavanja Dana dupina

Vrijeme održavanja: četvrtak, 10. kolovoza 2018. godine od 16:00 do 18:00 sati – Ogranak Sotin

Datum i vrijeme

Početak

10. kolovoza 2018. - 16:00

Lokacija

Gradska knjižnica Vukovar – Ogranak Sotin

Ulica dr. F. Tuđmana 20
Sotin
Croatia
32232
P: 032/ 512 – 906
http://gkvu.hr/ogranci/sotin/

Radno vrijeme
Knjižnica Vukovar
 • Ponedjeljak - petak: 08.00 - 20.00 sati
 • Subota: 08.30 - 14.00 sati
Knjižnica Borovo Naselje
 • Ponedjeljak - srijeda - petak: 08.00 - 15.00 sati
 • Utorak - četvrtak: 08.00 - 18.00 sati
 • Subota: 08.00 - 14.00 sati
Kontakt
telefon
 • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
 • Studijski odjel: 032/450-357
 • Dječji odjel: 032/450-355
 • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
 • Fax.: 032/450-356
E-mail
 • knjiznica.vukovar@gkvu.hr
 • spajalica@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
 • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
 • Ogranak Sotin: 032/512-906
 • Ogranak Lovas: 032/525–041