Sisi smo već upoznali kao zrelu ženu, caricu, kraljicu, majku, razočaranu suprugu, a kroz ovu knjigu ćemo je upoznati kao mladu djevojku na njenom putu …