Skupini „Jagodice“ Dječjeg vrtića Vukovar 1 uručena je donacija slikovnica Gradske knjižnice Vukovar koje će im pomoći u lakšem usvajanju prvih riječi, slova i brojeva.