Michael i Julian uzdizani su kako siročići u domu za napuštenu djecu …