U predvorju ekskluzivne škole u Devonu pronađeno je …