Kamera drhtavo i potajice kroz prozor bilježi kako Maria Carlsson oblači …