Fredova pripada kasti Sluškinja i među rijetkim je ženama u …