Ove godine, 22. veljače, navršilo se 530 godina od završetka tiskanja prve hrvatske inkunabule – Misala po zakonu rimskog dvora. Pretisak ove knjige, objavljen 1971. godine Gradska knjižnica Vukovar ima u svom fondu.

Inkunabulama se nazivaju sve knjige tiskane od izuma tiskarskog stroja, dakle od 1455., pa do 1500. godine. Ovaj naziv dolazi od latinske riječi koja znači kolijevka, a u značenju prvotiska prvi put je upotrijebljena 1639. godine. S devet inkunabula Hrvatska je druga po broju izdanja među slavenskim zemljama, iza Češke, u kojoj je tiskano 60 inkunabula.

Hrvatski prvotisak, Misal po zakonu rimskog dvora, tiskan je 1483. godine. U knjizi nije navedno gdje je tiskana pa o tome postoje različita mišljenja. Moglo je to biti u Veneciji, bliskom i velikom tiskarskom središtu, ali i na hrvatskom tlu. Slova su vjerojatno lijevana u inozemstvu, jer se više ne pojavljuju ni u jednoj hrvatskoj inkunabuli.

Misal po zakonu rimskog dvora je prvi misal u Europi koji nije tiskan latinicom i latinskim jezikom. On je i prva slavenska inkunabula tiskana dvobojno, crveno i crno. Pojedini primjerci tiskani su i na pergamentu. Knjiga sadrži 219 listova tiskanih dvostubačno, u 36 redaka po listu, slovima uglate glagoljice. Kao predložak je poslužio rukopisni Misal kneza Novaka iz 1368. koji se danas čuva u Beču.

Hrvatski prvotisak sačuvan je danas u jedanaest nepotpunih primjeraka i šest fragmenata. U Hrvatskoj su četiri primjerka i pet fragmenata. Najpotpuniji sačuvani primjerak ima 218 listova i nalazi se u Ruskoj nacionalnoj knjižnici Sankt Peterburgu.

Druga hrvatskoglagoljska inkunabula tiskana je 1491. u Kosinju, u Lici. To je Brevijar po zakonu rimskoga dvora, a jedini sačuvani primjerak ove knjige nalazi se u Veneciji.