Najstarija knjiga u fondu Gradske knjižnice Vukovar potječe iz 1830. godine. To je latinskim jezikom pisano djelo De municipalibus iuribus et statutis regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae (O municipalnim pravima i statutima kraljevinâ Dalmacije, Hrvatske i Slavonije), objavljeno u Zagrebu kod poznatog tiskara Franje Župana.

Autor knjige Josip Kušević (1775. – 1846.) zauzimao je visoku dužnost protonotara Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i bio je posljednji koji ju je obnašao. Protonotar je imao brojne i široke administrativne, sudske, pa i političke ovlasti i dužnosti, među ostalim vodio je knjigu saborskih zaključaka te je bio čuvar pečata Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.

U svom je spisu Kušević, koristeći povijesne dokumente kao argument, obrazložio i dokazao da Hrvatska ima zaseban položaj i državnost, odnosno da nije podložna Ugarskoj, nego je ravnopravna s njom.

To djelo je bilo neposrednim nadahnućem pjesme Pavla Štoosa Kip domovine vu početku leta 1831. Kušević se smatra jednim od prethodnika hrvatskog preporoda.

Knjiga je na hrvatski prevedena tek 1883. i pod naslovom O samosvojnih pravih i pravilih kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije objavljena u Zagrebu.

Gradskoj knjižnici Vukovar knjigu je 2007. darovao Hrvatski državni arhiv iz Zagreba.