Na samom početku 2013. godine Gradska knjižnica Vukovar obogatila je svoj knjižnični fond značajnom prinovom. Riječ je o knjizi Synoptico-memorialis catalogus Observantis Minorum provinciae s. Joannis a Capistrano olim Bosnae Argentinae, tiskanoj u Budimu 1823. godine. Njen autor Grgur Čevapović znatan dio svog života proveo je u Vukovaru, najprije kao student teologije, zatim profesor, a naposlijetku kao gvardijan Franjevačkog samostana. Zbog toga je ova knjiga i važna prinova naše Zavičajne zbirke. Istodobno, to je trenutačno i najstarija knjiga u Gradskoj knjižnici Vukovar.

U svom Katalogu franjevačke provincije Sv. Ivana Kapistrana, nekoć Bosne Srebrene želio je Čevapović pružiti sliku povijesti, života i trajanja svoje Provincije. Istodobno je, donoseći niz književnih podataka, opisa, prikaza i ocjena dao i prikaz kulturno-književnog doprinosa svoga Reda, a time posredno i pregled povijesti kulture, posebno u Slavoniji.

Čevapovićev Katalog podijeljen je u tri dijela. U prvom je prikazao povijest Provincije, od osnutka Franjevačkog reda i dolaska franjevaca u ove krajeve u 13. stoljeću. U drugom dijelu govori o članovima Provincije koji su se istakli tijekom vremena, posebno svojom učenošću i tiskanim djelima, dok su u trećem, najkraćem, dijelu samo popisi, odnosno pregled članova Provincije i aktualnog stanja po samostanima.

Ovim svojim djelom Čevapović je dao znatan prinos povijesti Franjevačkog reda, ali i hrvatskoj književnoj historiografiji novijeg vremena.

Na kraju predgovora, ispod autorovog imena, onovremeni vlasnik našeg primjerka ostavio je zapis o datumu Čevapovićeve smrti: „m.[ortuus] 21. Aprilis 830.” Knjiga je uvezana u kožu, čista je i lijepo sačuvana.