Dana 6. ožujka 2018. godine na 40. sjednici Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar razmatrane su dvije zaprimljene prijave pristigle na natječaj za zapošljavanje pomoćnog knjižničara – Ogranak Lovas – nepuno radno vrijeme objavljenog u Vukovarskim novinama br.654 od 23. veljače 2018., stranicama HZZ-a, stranicama Gradske knjižnice Vukovar te stanicama Općine Lovas.

Na natječaj su pristigle prijave Romane Radišić i Andreje Balić.

Kandidatkinja Romana Radišić nije ispunila uvjete natječaja.

Kandidatkinja Andreja Balić ispunila je uvjete natječaja te se poziva na razgovor u Gradsku knjižnicu Vukovar 12. ožujka 2018. godine u 10 h.

Ukoliko kandidatkinja ne pristupi razgovoru smatra se da je povukla prijavu na natječaj.