Kandidati koji su zadovoljili uvjete natječaja su:

 

  1. Zamjena za bolovanje – diplomirani knjižničar – puno radno vrijeme

Bojan Babinčak

 

  1. Zamjena za bolovanje – diplomirani knjižničar – nepuno radno vrijeme

Marko Pavković

 

  1. Pomoćni knjižničar – određeno vrijeme – Ogranak Lovas

Nikolina Španović