U okviru CONNECTOR – STEM kluba Američkog kutka Vukovar u petak, 9. veljače. 2018. godine održana je kreativna radionica „3D Fun“ s učenicima i nastavnicima prvog i petog razreda u OŠ Bršadin. Premda su se učenici po prvi put susreli s 3D olovkom, već nakon nekoliko minuta rada nastale su zanimljive 3D kreacije.

Ovom radionicom započeo je ciklus 3D radionica koje će se idućih mjeseci provoditi po osnovnim školama u Vukovaru, a zahvaljujući suradnji s Veleposlanstvom SAD-a koje je putem Američkog kutka Vukovar osiguralo sredstva za pokretanje ovog STEM sadržaja.