Ogranci

OGRANAK SOTIN

Adresa:
Ulica dr. F. Tuđmana 20
32232 Sotin
tel. 032/ 512 – 906,
ogranak.sotin@gkvu.hr
Radno vrijeme:
ponedjeljak – srijeda – petak 8:00 – 15:00 sati
utorak – četvrtak 14:00 – 19:30 sati
subota 9:00 – 13:00 (svaka druga)

OGRANAK BOROVO NASELJE

Adresa:
Ulica Domovinskog rata 1 (Tržni centar)
32010 Vukovar
tel. 032/ 423 – 207,
ogranak.borovo@gkvu.hr
Radno vrijeme:
ponedjeljak – srijeda – petak 8:00 – 15:00 sati
utorak – četvrtak 12:00 – 18:00 sati
subota 8:00 – 14:00 sati

OGRANAK LOVAS

Adresa:
Kralja Tomislava 13
32237 Lovas
tel. 032/ 525 – 041,
ogranak.lovas@gkvu.hr
Radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 16,00 – 19,30 sati
srijeda 10,00 – 13,30 sati
subota (1. i 3. u mjesecu) 10,00 – 13,00 sati