U ponedjeljak, 16. travnja 2018. godine u Gradskoj knjižnici Vukovar – Odjel
za mlade “Spajalica u organizaciji Gimnazije Vukovar održano je predavanje i
radionica pod nazivom “Ne bacaj, doniraj”.
Gimnazija Vukovar uključena je u program Škola ambasador Europskog
parlamenta te se ovom edukacijom željela skrenuti pažnja na probleme vezane
za otpad s kojima se svakodnevno susrećemo s posebnim osvrtom na doniranje.

U prostoru Odjela za mlade “Spajalica” postavljena je i prigodna izložba
učeničkih plakata na istu temu.