Polarna svjetlost. Luksuzno prvo putovanje boutique kruzera, namijenjeno novinarima. Prilika da se Lo Blacklock, novinarka …