Dok većina nas svoje živote živi na tračnicama, zakukuljeni u čahuru svakodnevice, ušablonirani u društvene norme …