MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

Međuknjižnična posudba je usluga kojom Gradska knjižnica Vukovar radi potreba svojih članova pribavlja iz drugih knjižnica u Hrvatskoj građu koju ne posjeduje u svom fondu.

Međuknjižničnom posudbom Gradska knjižnica Vukovar posuđuje građu iz svoga fonda drugim knjižnicama u Hrvatskoj.

Međuknjižničnu posudbu građe iz inozemstva obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Međuknjižničnom posudbom nije obuhvaćena građa koja se i inače ne posuđuje izvan prostora knjižnice: stare i rijetke knjige, referentna djela, serijske publikacije te neknjižna građa. Građa se koristi u prostoru knjižnice.

Preslike članaka ostaju u vlasništvu naručitelja i mogu se koristiti samo radi privatnih potreba.

Prije podnošenja zahtjeva za međuknjižničnu posudbu potrebno je provjeriti nalazi li se tražena jedinica građe u fondu Gradske knjižnice Vukovar.

Zahtjev za posudbu građe mora sadržavati podatake koji omogućuju njezinu preciznu identifikaciju te podatke o naručitelju (ime i prezime, broj članske iskaznice i podatke za kontakt).

Građa se drugim knjižnicama u pravilu posuđuje na rok od 30 dana, dok rok posudbe građe iz drugih knjižnica ovisi o pravilima koje određuje knjižnica koja građu posuđuje.

Gradska knjižnica Vukovar građu iz svoga fonda posuđuje drugim knjižnicama bez naknade, dok građu posuđenu iz drugih knjižnica naplaćuje prema važećem cjeniku svojih usluga.
Kontakt:

032/450-359

obrada@gkvu.hr