Produženja

Građu možete produžiti telefonski ili samostalno putem PIN-a koji besplatno možete zatražiti prilikom posjeta knjižnici.

Produženju putem PIN-a pristupate preko izbornika Pretraživanje – Pretraživanje kataloga.

Na početnoj stranici kataloga, u gornjem desnom kutu je ulaz “Za članove“.