Rezervacije

Građu možete rezervirati osobno, telefonski ili putem e-maila.

Usluga rezervacije naplaćuje se prema važećem cjeniku Gradske knjižnice Vukovar.