U četvrtak 12. listopada 2017. godine u Gradskoj knjižnici Vukovar u sklopu kulturnog četvrtka odražno je predvanje na temu Vučdeolski arhaični ples – najstariji oblik plesa, gosta predavača Stevana Ristića. Na predavanju smo saznali o fenomenu plesa Vučedolaca i njegovom utjecaju na ostale kulture koje su se javljale. Predavač, vodeči se prinicipima filozofije plesa i komunikologije potkrjepljujući istraživanjima na Vučedolu, dočarao nam je razvoj plesa koji možemo pratiti od Vučedolske kulture do danas.