Kalendar

This is a multi-day event starts earlier to this date.

Knjiga – kulturna baština (izložba)

Gradska knjižnica Vukovar – Odjel za odrasle

Izložba najvažnijih knjiga hrvatske kulturne baštine. od 15. listopada do 15. studenoga 2018. godine

This is a multi-day event starts earlier to this date.

Hrvatska književna baština za najmlađe (kutak za čitanje)

Gradska knjižnica Vukovar – Odjel za djecu

Uređen kutak za čitanje s prigodnom izložbom knjiga hrvatskih pisaca za djecu. od 15. listopada do 15. studenoga 2018. godine

This is a multi-day event starts earlier to this date.

Stare dječje knjige (izložba)

Gradska knjižnica Vukovar – Odjel za djecu

Izložba starih dječjih knjiga hrvatskih pisaca koje se nalaze u fondu Gradske knjižnice Vukovar. od 15. listopada do 15. studenoga…

This is a multi-day event starts earlier to this date.

Industrijska baština Vukovara (izložba)

Gradska knjižnica Vukovar – Odjel za mlade Spajalica

Izložba plakata koji prikazuju građevine – djela industrijske arhitekture koje predstavljaju jednu od ključnih prekretnica u razvoju grada Vukovara krajem…

This is a multi-day event starts earlier to this date.

Vukovarska i hrvatska baština (izložba)

Ogranak Borovo

Izložba građe na temu kulturne, prirodne i povijesne baštine grada Vukovara, ali i općenito Hrvatske. od 15. listopada do 15.…

This is a multi-day event starts earlier to this date.

Kulturno naslijeđe Sotina (izložba)

Gradska knjižnica Vukovar – Ogranak Sotin

Izložba građe o kulturnom naslijeđu mjesta Sotina i okolice. od 15. listopada do 15. studenoga 2018. godine

This is a multi-day event starts earlier to this date.

Naša pisana baština (izložba)

Gradska knjižnica Vukovar – Ogranak Lovas

Izložba građe koja oslikava hrvatsku kulturnu baštinu kroz pisanu riječ. od 15. listopada do 15. studenoga 2018. godine

This is a multi-day event starts earlier to this date.

ACVu 3D glagoljica (radionica)

Gradska knjižnica Vukovar – Odjel za mlade Spajalica

Kreativna radionica izrade slova glagoljice s 3D olovkom. utorak, 23. listopada 2018. godine u 10:00 sati

Radno vrijeme
Knjižnica Vukovar
 • Ponedjeljak - petak: 08.00 - 20.00 sati
 • Subota: 08.30 - 14.00 sati
Knjižnica Borovo Naselje
 • Ponedjeljak - srijeda - petak: 08.00 - 15.00 sati
 • Utorak - četvrtak: 08.00 - 18.00 sati
 • Subota: 08.00 - 14.00 sati
Kontakt
telefon
 • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
 • Studijski odjel: 032/450-357
 • Dječji odjel: 032/450-355
 • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
 • Fax.: 032/450-356
E-mail
 • knjiznica.vukovar@gkvu.hr
 • spajalica@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
 • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
 • Ogranak Sotin: 032/512-906
 • Ogranak Lovas: 032/525–041