Natječaj

Natječaj Gradska knjižnica Vukovar – Ogranak Lovas – pomoćni knjižničar

Temeljem čl. 34 Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), temeljem Čl. 10 Zakona o radu (Narodne novine, broj 34/14), te u skladu s odlukom sa 28. sjednice Upravnog Vijeća Gradske knjižnice Vukovar održane 13.02.2017. godine ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar raspisuje:

 

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE POMOĆNOG KNJIŽNIČARA –

NA ODREĐENO VRIJEME – OGRANAK LOVAS, KRALJA TOMISLAVA, 13 – LOVAS

 

 • 1 izvršitelj/ica  m/ž – Gradska knjižnica Vukovar, Ogranak Lovas, Kralja Tomislava 13
 • 4 sata – nepuno radno vrijeme

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 • završena četverogodišnja srednja škola
 • 2 godine radnog iskustva
 • položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara
 • Informatička pismenost – Office, web pretraživanje, korištenje elektronske pošte
 • Znanje engleskog jezika
 • Vozačka B kategorije

 

Uz pisanu prijavu koja sadrži osobne podatke, adresu, datum rođenja, telefon i e-mail kontakt potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici, ali su kandidati dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente :

 

–  rodni list

– dokaz o razini obrazovanja

– dokaz o položenoj stručnom ispitu za zvanje pomoćni knjižničar

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne

starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

– preslika osobne iskaznice

– životopis

– motivacijsko pismo

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08).

 

Izvršitelji -/ca se prima u radni odnos na određeno nepuno radno vrijeme od 13. ožujka 2017. do 01. veljače 2018.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Imena kandidata čija je dokumentacija pravovaljana biti će objavljeni 06. ožujka 2017. godine na web stranicama Gradske knjižnice Vukovar www.gkvu.hr

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete provest će se intervju 09.ožujka, 2017. u 10 h u prostoru Gradske knjižnice Vukovar, Trg Republike Hrvatske 1, Vukovar. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Detalji intervjua bit će objavljeni su na stranicama Gradske knjižnice Vukovar www.gkvu.hr

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama, a dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu:

 

Gradska knjižnica Vukovar – Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 1, 32000 Vukovar

„Natječaj za pomoćnog knjižničara  Ogranak Lovas – ne otvarati“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisanim putem obavješteni u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar

Jelena Miškić  prof. mag. bibl.

 

Vukovar, 14. veljače 2017.

Ur. br:  146 -2 /2017.

Radno vrijeme
Knjižnica Vukovar
Kontakt
telefon
 • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
 • Studijski odjel: 032/450-357
 • Dječji odjel: 032/450-355
 • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
 • Fax.: 032/450-356
E-mail
 • knjiznica-vukovar@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
 • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
 • Ogranak Sotin: 032/512-906
 • Ogranak Lovas: 032/525–041
Kalendar događanja
srpanj 2024
PoUtSrČePeSuNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Skip to content