Natječaj

Natječaj za zapošljavanje diplomiranog knjižničara

Temeljem čl. 34 Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), temeljem Čl. 10 Zakona o radu (Narodne novine, broj 34/14), te u skladu s odlukom sa 18. sjednice Upravnog Vijeća Gradske knjižnice Vukovar održane 01.lipnja, 2016. godine ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar raspisuje:

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA – RADNO MJESTO I. VRSTE
NA ODREĐENO VRIJEME

 • 2 izvršitelj/ica m/ž

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 •  VSS studij knjižničarstva / 300 ECTS
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  • Magistar/magistra bibliotekarstva ili knjižničarstva
 • najmanje jedan strani jezik
 • poznavanje rada na računalu (Office paket)

Uz pisanu prijavu koja sadrži osobne podatke, adresu, datum rođenja, telefon i e-mail kontakt potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – Domovnica
– rodni list
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
– preslika osobne iskaznice
– životopis
– motivacijsko pismo

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Izvršitelj /ca se prima u radni odnos na određeno vrijeme od 01. srpnja, 2016. do 01. srpnja 2017. godine uz obvezni probni rad od godine dana, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Imena kandidata čija je dokumentacija pravovaljana biti će objavljeni 23. lipnja, 2016. godine na web stranicama Gradske knjižnice Vukovar www.gkvu.hr

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Detalji oko testiranja i intervjua objavljeni su na stranicama Gradske knjižnice Vukovar www.gkvu.hr

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku deset dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama, dostavljaju se osobno ili poštanskom pošiljkom na adresu:

Gradska knjižnica Vukovar – Tajništvo
Trg Republike Hrvatske 1, 32000 Vukovar
„Natječaj za diplomiranog knjižničara – ne otvarati“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ravnateljica
Jelena Miškić prof. mag. bibl.

Vukovar, 02.lipanj, 2016.
Ur. br: 518 -2// – 2016

 

Pravila i postupak testiranja možete pročitati ovdje 

Radno vrijeme
Knjižnica Vukovar
Kontakt
telefon
 • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
 • Studijski odjel: 032/450-357
 • Dječji odjel: 032/450-355
 • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
 • Fax.: 032/450-356
E-mail
 • knjiznica-vukovar@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
 • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
 • Ogranak Sotin: 032/512-906
 • Ogranak Lovas: 032/525–041
Kalendar događanja
srpanj 2024
PoUtSrČePeSuNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Skip to content