Natječaj

Natječaj za zapošljavanje diplomiranog knjižničara

Temeljem čl. 34 Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), Čl. 10 Zakona o radu (Narodne novine, broj 34/14), te u skladu s odlukom sa 16. sjednice Upravnog Vijeća Gradske knjižnice Vukovar održane 27. travnja 2016. godine ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar raspisuje:

 

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA- RADNO MJESTO I. VRSTE
NAODREĐENO VRIJEME

 • 2 izvršitelj/ica  m/ž

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS studij knjižničarstva
 • – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • Magistar/magistra bibliotekarstva ili knjižničarstva
 • najmanje jedan strani jezik
 • poznavanje rada na računalu (Office paket)
 • bez položenog stručnog ispita

Uz pisanu prijavu koja sadrži osobne podatke, adresu, datum rođenja, telefon i e-mail kontakt potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– rodni list

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne

starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

– presliku osobne iskaznice

– životopis

– motivacijsko pismo

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Izvršitelj /ca se prima u radni odnos na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od godine dana, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku deset dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama, dostavljaju se osobno ili poštanskom pošiljkom na adresu:

 

Gradska knjižnica Vukovar – Tajništvo

Trg Republike Hrvatske 1, 32000 Vukovar

„Natječaj za diplomiranog knjižničara – ne otvarati“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Ravnateljica

Jelena Miškić  dipl. knjiž.

Vukovar, 9. svibanj, 2016.

Ur. br:  327/2-3-2016

Radno vrijeme
Knjižnica Vukovar
Kontakt
telefon
 • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
 • Studijski odjel: 032/450-357
 • Dječji odjel: 032/450-355
 • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
 • Fax.: 032/450-356
E-mail
 • knjiznica-vukovar@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
 • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
 • Ogranak Sotin: 032/512-906
 • Ogranak Lovas: 032/525–041
Kalendar događanja
lipanj 2024
PoUtSrČePeSuNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Skip to content