Natječaj

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE POMOĆNOG KNJIŽNIČARA – LOVAS

Temeljem čl. 34 Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), temeljem čl. 10 Zakona o radu (Narodne novine, NN 137/2004), te u skladu s odlukom sa 39. sjednice Upravnog Vijeća Gradske knjižnice Vukovar održane 30.01.2018. godine ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar raspisuje:

 

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE POMOĆNOG KNJIŽNIČARA –
OGRANAK LOVAS, KRALJA TOMISLAVA, 13 – LOVAS

jedan izvršitelj/-ica na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

 

1 izvršitelj/ica  m/ž – Gradska knjižnica Vukovar, Ogranak Lovas, Kralja Tomislava 13

probni rad
4 sata – nepuno radno vrijeme
Srednja stručna sprema (SSS)
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

završena četverogodišnja srednja škola
2 godine radnog iskustva
Informatička pismenost – Office, web pretraživanje, korištenje elektronske pošte
Znanje engleskog jezika
Vozačka B kategorije
Uz pisanu prijavu koja sadrži osobne podatke, adresu, datum rođenja, telefon i e-mail kontakt potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici, ali su kandidati dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente :

 

– rodni list
– dokaz o razini obrazovanja
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne
starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
– preslika osobne iskaznice
– životopis
– motivacijsko pismo

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

 

Izvršitelj / – ica se prima u radni odnos na određeno nepuno radno vrijeme od 19. ožujka 2018. do 19. rujna 2018. godine.
Imena kandidata čija je dokumentacija pravovaljana biti će objavljena 06. ožujka 2018. godine na web stranicama Gradske knjižnice Vukovar www.gkvu.hr

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete provest će se intervju 12.ožujka 2018. u 10 h u prostoru Gradske knjižnice Vukovar, Trg Republike Hrvatske 1, Vukovar. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Detalji intervjua bit će objavljeni su na stranicama Gradske knjižnice Vukovar www.gkvu.hr

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 10 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama, a dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu:

 

Gradska knjižnica Vukovar
Trg Republike Hrvatske 1, 32000 Vukovar
„Natječaj za pomoćnog knjižničara Ogranak Lovas – ne otvarati“

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
O rezultatima izbora kandidati će biti pisanim putem obavješteni u roku od 30 dana od dana završetka natječaja.

 

Ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar
Jelena Miškić prof. mag. bibl.

 

Vukovar, 19. veljače 2018.
Ur. br: 195 -2 /2018.

Radno vrijeme
Knjižnica Vukovar
Kontakt
telefon
  • Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357
  • Studijski odjel: 032/450-357
  • Dječji odjel: 032/450-355
  • Odjel za mlade – Spajalica: 032/450-358
  • Fax.: 032/450-356
E-mail
  • knjiznica-vukovar@gkvu.hr
ogranci kontakt
Ogranci - Kontakt
  • Ogranak Borovo naselje: 032/423-207
  • Ogranak Sotin: 032/512-906
  • Ogranak Lovas: 032/525–041
Kalendar događanja
lipanj 2024
PoUtSrČePeSuNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Skip to content